ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Докторантура


Бұл университеттік білімнің үшінші деңгейі.

Докторантура бағдарламалары ғылыми-педагогикалық бағытқа құрылған. Докторанттар іргелі әдіснамалық және зерттеу дайындығына ие болады.

Докторантурада оқу ұзақтығы – 3 жыл.

Докторантурада оқу тілі қазақ және орыс тілдері болып табылады, жекелеген пәндер ағылшын тілінде оқытылады.

Оқыту қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып, күндізгі форматта жүргізіледі.

Докторантурадағы оқу жылы 2 семестрге бөлінеді.

Әр семестр 15 аптадан тұрады. Семестрлер арасында каникул белгіленеді

Оқу жылы ішіндегі демалыстың жалпы ұзақтығы, бітіруші курсты қоспағанда, кемінде 7 аптаны құрайды.

ДКелесі курсқа өту үшін докторант белгіленген өту балын – GPA жинауы қажет.

Білім беру бағдарламасы теориялық, практикалық және ғылыми-зерттеу даярлығын қамтиды. Оқу процесінде докторант өзінің оқу траекториясын дербес қалыптастыруға, оқу пәндерін және докторлық диссертациясының зерттеу бағытын таңдауға мүмкіндігі бар. Диссертацияны дайындау – отандық және шетелдік екі ғалымның жетекшілігімен жүзеге асырылады.

Философия докторларын (PhD) даярлау бойынша білім беру процесі аяқталуының негізгі өлшемі докторанттың оқу және ғылыми қызметтің барлық түрлерін қоса алғанда, кемінде 180 академиялық кредитті игеруі болып табылады. Оқу аяқталғаннан кейін докторант диссертация қорғауы тиіс. Докторантура бағдарламасын нәтижелі игерген және диссертацияны қорғаған жағдайда докторантқа философия докторы (PhD) дәрежесі беріледі.


Докторантураның білім беру бағдарламаларының тізбесін қарау

2020-2021 оқу жылы

8D01 Педагогикалық ғылымдар бағыты

 1.  

8D01100101 - Педагогика және психология

 1.  

8D01100102 - Білім беру психологиясы

 1.  

8D01100103 - Цифрлық педагогика

 1.  

8D01300301 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

 1.  

8D01701701 - Қазақ тілі мен әдебиеті

 1.  

8D01701901 - Шет тілі: екі шет тілі

 

8D02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар бағыты

 1.  

8D02205001 - Философия

 1.  

8D02205301 - Тарих

 1.  

8D02306001 - Филология

 

Направление 8D04 Бизнес, басқару және құқық бағыты

 1.  

8D041070 01 - Экономика

 1.  

8D04207801 - Құқықтану

 

Направление 8D05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика бағыты

 1.  

8D05108001 - Физика

 1.  

8D05108002 - Жылу физикасы және теориялық жылу техникасы

 1.  

8D05108001 - Биология

 1.  

8D05308901 - Химия

 1.  

8D05409201 - Математика


Қабылдау комиссиясының сайтына өтіңіз