ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Академиялық ұтқырлық


Университетте шығыс және кіріс академиялық ұтқырлық бағдарламасы табысты жүзеге асырылуда. Ол студенттер мен оқытушыларға арналған. Бұл бағдарлама біздің студенттерге бір академиялық кезең ішінде басқа университетте (отандық немесе шетелдік) білім алуға мүмкіндік береді. Бұл ретте барлық игерілген кредиттер мен алынған бағалар міндетті түрде қайта есептеледі. Шетел азаматтары біздің университетте кіріс ұтқырлығы бағдарламасы бойынша оқи алады.

Оқытушылар бұл бағдарламаға қонақ дәрісші ретінде қатыса алады. Жыл сайын біздің университетке Беларусь, Болгария, Ұлыбритания, Венгрия, Германия, Израиль, Испания, Италия, Литва, Нидерланд, Польша, Ресей, Румыния, Словакия, АҚШ, Өзбекстан, Украина және тағы басқа елдердің жетекші университеттерінің қонақ дәріскерлері келеді.p>

Біз отандық және шетелдік профессорларды академиялық сапарлар аясында ынтымақтастыққа шақырамыз


Қонақ дәрісшілерге қоятын біздің талаптарды білу

- PhD, ғылым кандидаты немесе докторы дәрежесі; бизнес, менеджмент, IT технологиялар бағыттары бойынша магистр дәрежесі бар сарапшылар жіберіледі.

- Оқытушылық тәжірибесі кемінде 5 жыл.

- Соңғы үш жылдағы импакт-факторы бар ғылыми және кәсіби журналдардағы жарияланымдар


Қонақ дәріскер ретінде өтінім беру

Шетел азаматының Қазақстан Республикасының жоғары оқу орнында болуы туралы нұсқаулықты қарау


Ағымдағы қонақ курстары
Республикалық бюджет есебінен Голованов Д.
Псху А.
Витвицкий Е.
Кучерук В.
Вечкинзова Е.
Корчевская Л.

2021 жылдың 6 желтоқсанынан 2021 жылдың 25 желтоқсанына дейін химия ғылымдарының докторы, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің доценті (Ресей) Савилов Сергей Вячеславович физика-техникалық факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Химик-зерттеушілерді де, химик-инженерлерді де дайындаудағы маңызды міндеттердің бірі-ғылыми зерттеулердің міндеттерін дұрыс қоюға үйрету және мамандануға қарамастан олардың нәтижелерін түсіндіру. Ғылыми жұмыстардың деңгейі, олардың ұзақтығы, студенттер алған нәтижелердің іргелі және практикалық құндылығы қазіргі заманғы физикалық зерттеу әдістерінің кеңдігімен, дұрыс таңдалуымен және түсіндірілуімен тікелей байланысты. Бұл курсты оқыту тыңдаушыларды олардың жіктелуімен, мүмкіндіктері мен шектеулерімен таныстыруға, оларды практикалық іске асырудың әдістері мен әдістерінің негізгі негіздерін түсінуге бағытталған. Заманауи жоғары технологиялық ғылыми құрылғылармен танысу, эксперименттік және әдеби деректерді сыни бағалауды сауатты түсіндіру үшін дәріс курсы практикуммен бірге жүреді, оның аппараттық дизайны қазіргі заманғы отандық және шетелдік аспаптардың соңғы жетістіктерін көрсетеді. Сабақ аяқталғаннан кейін ауызша емтихан өткізіледі, оның мақсаты әдістердің теориялық негіздерін білуді және нақты зерттеу міндеттерін шешу, деректер жиынтығын талдау үшін оларды оңтайлы таңдау білігін тексеру болып табылады.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 6 желтоқсаны мен 2021 жылдың 25 желтоқсаны аралығында педагогика ғылымдарының докторы, Кубань мемлекеттік университетінің профессоры (Ресей) Микерова Галина Жоршовна педагогика факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Дәрістер кеңейтілген дидактикалық бірліктер технологиясының теориялық және әдістемелік мәселелерін қарастырады. Бұл технологияның мәні, әдістемесі, принциптерінің жүзеге асуы бастауыш мектепте математика мен орыс тілін оқу мысалдары арқылы ашылады. Дәрістердің мазмұны негізіне технология авторы, Ресей білім академиясының академигі П.М. Эрдниев және жеке авторлық әзірлемелері мен зерттеулері алынды.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 8 желтоқсаны мен 2021 жылдың 29 желтоқсаны аралығында педагогика ғылымдарының кандидаты, Янка Купала атындағы Гродно мемлекеттік университетінің доценті (Беларусь Республикасы) Белокоз Елена Иосифовна педагогика факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту: әдістеме және стратегиялар

Мақсаты – сыни тұрғыдан ойлауды дамытуда жүйелі білімдерді, сондай-ақ сыни тұрғыдан ойлауды дамыту әдістемесі мен барабар тұлғалық сапалар саласындағы кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді қалыптастыруды қамтамасыз ететін жағдайлар жасау.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 15 қарашасы мен 2021 жылдың 09 желтоқсаны аралығында Кастамону университетінің профессоры (Түркия) Орхан Сойлемез филология факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Түрік әдебиеті өзінің қайнар-бастауларын бүкіл түркі тілдес халықтарға ортақ әдебиет – ежелгі түркі әдебиетінен алады. Сондықтан бұл курс негізінде ежелгі түрік әдебиетінен бастау алған түрікәдебиеті мен қазақ әдебиетінің сабақтастығына аса назар аударылады. Сондай-ақ, күллі түркі әлеміне үлгі етер тұлға Абай Құнанбайұлының тұлғасы жайлы сөз қозғалады.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 15 қарашасы мен 2021 жылдың 15 желтоқсаны аралығында заң ғылымдарының докторы, Мемлекеттік инфрақұрылым және технологиялар университетінің профессоры (Украина) Клюева Евгения Николаевна заң факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Бұл курс Украинаның көлік және экономикалық (кәсіпкерлік) құқығының негіздерімен таныстырады, сонымен қатар Украина заңнамасының осы құқық салаларының Қазақстан Республикасының заңнамасымен салыстырмалы сипаттамасын береді.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 15 қарашасынан бастап 2021 жылдың 30 қарашасына дейін техника ғылымдарының докторы, Томск политехникалық университетінің профессоры (Ресей) Александр Ефремович Гольдштейн физика-техникалық факультетінің білім алушыларына арналған дәрістер курсын оқиды.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 12 қарашасы мен 2021 жылдың 21 желтоқсаны аралығында PhD, Спиру Харет университетінің профессоры (Румыния) Никола-Гаврила Николета-Лаура экономика факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Курс академиялық және кәсіби мақсаттар мен талаптарды қолдайтын компьютерлік ақпараттық технологиялардың түсініктерін, дағдыларын және мүмкіндіктерін практикалық білім мен түсінуге ықпал етуге арналған. Студенттер күрделілікті басқару, ақпарат сапасын бағалау, АТ саласындағы ынтымақтастық және коммуникация, технологиялық өзгерістерді болжау, АТ-ға қатысты дерексіз және сыни ойлау сияқты дағдыларды дамытады.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 2 қарашасынан 2021 жылдың 7 желтоқсанға дейін экономика ғылымдарының докторы, Горцов Вилькопольскидегі Парадыздан Якуб академиясының профессоры (Польша) Собонь Януш экономика факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 2 қарашасынан 2021 жылдың 27 қарашасына дейін философия ғылымдарының докторы, профессор, Ресейдің бірінші Президенті Б.Н. Ельцин атындағы Орал федералдық университетінің әлеуметтік философия кафедрасының меңгерушісі (Ресей) Керимов Талдыг Афиз оглы философия және психология факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Курс қазіргі философияның негізгі мәселелерін ашады, оның өзекті теориялық және әдіснамалық мәселелерін көрсетеді. Ұсынылған материал алты бөлімге бөлінген, олар қарастырылған бағыттағы жетекші ойшылдардың негізгі тұжырымдамаларын ашуға, философия дамуының соңғы тенденцияларын көрсетуге және соңында олардың артында жасырылған жалпы әдіснамалық алғышарттарды, осы алғышарттардың әлеуметтік практика сипатымен байланысын көрсетуге арналған.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 1 қарашасынан 2021 жылдың 27 желтоқсанына дейін тарих ғылымдарының докторы, профессор, Ресей ғылым академиясының Ресей тарихы институтының бас ғылыми қызметкері (Ресей) Киселева Дина Ахметжановна тарих факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Курс«Қазақстандағы кеңестік жоба. 1920-1930 жж.»

Бұл курс білім алушыларды XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасымен таныстыруды және 1920-1930 жылдары республика РКФСР құрамында дербес мәртебеге ие болған кезде Қазақстанда кеңестік мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі бағыттарын, мазмұны мен ерекшелігін талдауды көздейді. Саяси жүйені, қоғамның әлеуметтік құрылымын трансформациялау және жаңа этносаяси элитаны қалыптастыру процесінде кеңестік жобаны іске асыру мәселелерін талқылауға баса назар аударылады. Ұлттық саяси элитаның ұрпақтарының ауысу ерекшеліктері оның кеңестік келбетіндегі дәстүрден модернизмге көшу жағдайында, ҚАКСР-дағы большевизация және оның орнығу саясатының мәні, басқарушытаптың мәртебесі мен келбеті, сондай-ақ РКФСР мен КСРО-дағы ұлттық-аумақтық демаркация және әкімшілік-аумақтық реформалар контекстіндегі ҚАКСР астаналары тарихының проблемалары қарастырылады.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 5 қазанынан 2021 жылдың 23 желтоқсанына дейін техника ғылымдарының кандидаты, Санкт - Петербург мемлекеттік сәулет - құрылыс университетінің доценті (Ресей) Конюшков Владимир Викторович математика және ақпараттық технологиялар факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Топырақтар механикасы-бұл топырақтың құрылымын, физикалық және механикалық қасиеттерін, сонымен қатар топырақ массивтерінің кернеулі-деформациялық күйін зерттейтін теориялық ғылыми пән.

Топырақтар механикасының дамуы келесі ғылыми пәндердің дамуымен қатар жүрді: инженерлік геология, физика, химия, гидравлика, гидрология, гидрогеология, құрылыс механикасы, құрылыс материалдары, материалдар кедергісі, құрылыс технологиясы және тағы басқалар.

Топырақтар механикасының мақсаты-топырақ массивінің кернеу-деформациялық күйін талдау, табиғи және техногендік жүктемелер мен әсерлерді ескере отырып, топырақ массивтерінің кернеулері мен деформациясын болжау.

Топырақтар механикасында иілімділік, аққыштық, серпімділік теориясы, топырақ массивінің кернеулік-деформациясының шектік жағдайы және басқа гипотезалар, алғышарттар мен болжамдар қолданылады.

Топырақтар механикасының практикалық қолданылуы - бұл негіздер мен іргетастар пәні немесе егер халықаралық атауын қолдансақ– Геотехника болып табылады.

Геотехника - бұл ғимараттар мен үймереттердің іргетасы мен негіздерін өндірудің есептеу принциптерін, жобалау мен құрылыс технологиясын зерттейтін практикалық пән.

Геотехниканың мақсаты - құрылыс технологиясы, тиімділігі мен пайдалану сенімділігі тұрғысынан ең оңтайлы іргетастарды жобалау мен салу.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


2021 жылдың 06 қыркүйегінен 2021 жылдың 04 қарашасына дейін гуманитарлық ғылымдар докторы, Сиэтл Тынық мұхиты университетінің профессоры (АҚШ) Немчинова Екатерина Марковна шет тілдер факультетінің білім алушыларына қашықтық нысанында дәрістер курсын оқиды.

Курстың қысқаша мазмұны

Methods of FL teaching – ағылшын тілін шет тілі ретінде оқыту әдістемесі курсы, қазіргі оқыту әдістерін тереңірек зерттеуге арналған.

Қосымша ақпарат алу үшін факультет деканатына хабарласыңыз.


Ұтқырлық практикасы университеттің академиялық саясатының бір бөлігі болып табылады және нәтижелі болып саналады. Көптеген жылдар бойы университет студенттер мен оқытушылардың ұтқырлығын дамыту үшін қажетті жағдайлар жасап келеді. Бүгін біз осы бағытта бай тәжірибеге иеміз. Азия, Еуропа, ТМД, АҚШ елдеріндегі әлемнің 100-ден аса университеттері біздің серіктестеріміз болып табылады.


Cеріктестер тізімі

Әзірбайжан

Әзірбайжан тілдер университеті

Әзірбайжан Республикасының ІІМ Полиция академиясы

Армения

Ресей-Армян (Славян) университеті

Беларусь

Барановичи мемлекеттік университеті

Белорусь мемлекеттік технологиялық университеті

Белорусь мемлекеттік университеті

Белорусь тұтыну кооперациясының сауда-экономикалық университеті

Белорусь-Ресей университеті

Витебск мемлекеттік технологиялық университеті

Янка Купала атындағы Гродненск мемлекеттік университеті

И.П. Шамякин атындағы Мозырск мемлекеттік педагогикалық университеті

Болгария

«Неофит Рильски» Оңтүстік-Батыс университеті

Венгрия

Обуда университеті

Германия

Бұқаралық ақпарат құралдары, коммуникациялар және экономика институты

Дюссельдорф қ. халықаралық білім және ғылыми ақпарат орталығы

Қолданбалы ғылымдар: Технология, Бизнес және Дизайн университеті

Грузия

Қолданбалы ғылымдар: Технология, Бизнес және Дизайн университеті

«Inclusive Practices» коммерциялық емес ұйым

Испания

Жоғары менеджмент мектебі

Италия

Казамассима-Барии ЛУМ университеті

Неаполь Л Ориентале университеті

Қазақстан

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Атырау университеті

Атырау мұнай және газ институты

С.Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан университеті

Еуразия гуманитарлық институты

Л.М. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Жәңгір хан университеті

О.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Қазақ-Орыс халықаралық университеті

Қазтұтынуодағының Қарағанды экономикалық университеті

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Халықаралық білім беру корпорациясы

Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық университет

Павлодар педагогикалық университеті

Қазіргі заманғы гуманитарлық-техникалық институт

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Торайғыров университеті

Оңтүстік-Қазақстан медицина академиясы

Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

Оңтүстік-Қазақстан педагогикалық университеті

Қытай

Гонконг политехникалық университеті

Іле педагогикалық институты

Пекин химиялық технология университеті

Шихэцзы университеті

Харбин политехникалық университеті

Қырғызстан

Орталық Азиядағы Америка университеті

Қырғыз мемлекеттік заң университеті

И. Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті

Ресей Федерациясының тұңғыш президенті Б.Н. Ельцин атындағы Қырғыз-Ресей славян университеті

Латвия

Даугавпилс университеті

Литва

Вильнюс университеті

Ұлы Витовт университеті

Малайзия

Петронас технологиялық университеті

Моңғолия

Молдавия экономика академиясы

Монголия

Аварга институты

Моңғол мемлекеттік білім беру университеті (Өнер және дене шынықтыру мектебі)

Нидерланд

Бреда қ. Нидерланд Бизнес Академиясы

Польша

Вроцлав университеті

National Louis University – Жоғары Бизнес мектебі

Свечедегі шет тілдерінің жоғары мектебі

Жоғары экономика мектебі

Гданьск университеті

Юзеф Тишнер атындағы Еуропа университеті

Катовицедегі Силезия университеті

Адам Мицкевич университеті

Жешувтегі ақпараттық технологиялар және басқару университеті

Катовицедегі экономика университеті

Ресей

Әлеуметтік басқару академиясы

Алтай мемлекеттік педагогикалық университеті

Алтай мемлекеттік университеті

Иммануил Кант атындағы Балтық федералдық университеті

Башқұртстан Республикасы Басшысы жанындағы Башқұрт мемлекеттік қызмет және басқару академиясы

Башқұрт мемлекеттік аграрлық университеті

Башқұрт мемлекеттік университеті

Вятск мемлекеттік гуманитарлық университеті

Таулы-Алтай мемлекеттік университеті

Мемлекеттік гуманитарлық-технологиялық университеті

Курган мемлекеттік университеті

П.П. Семенов-Тян-Шанский атындағы Липецк мемлекеттік педагогикалық университеті

Халықаралық инновациялық университет

Мәскеу мемлекеттік психологиялық-педагогикалық университеті

Мәскеу мемлекеттік лингвистикалық университеті

К.Г. Разумовский атындағы Мәскеу мемлекеттік технологиялар және басқару университеті

О.Е. Кутафин атындағы Мәскеу мемлекеттік заң университеті

Мәскеу инновациялық университеті

"МИСИС" ҰЗ технологиялық университеті

ҰЗ Томск мемлекеттік университеті

ҰЗ Томск политехникалық университеті

Ярослав Мудрый атындағы Новгород мемлекеттік университеті

Новосибирск мемлекеттік педагогикалық университеті

Новосибирск мемлекеттік техникалық университеті

П.А. Столыпин атындағы Омск мемлекеттік аграрлық университеті

Омск мемлекеттік педагогикалық университеті

Омск мемлекеттік қатынас жолдары университеті

Омск өңірлік институты

Оренбург мемлекеттік университеті

Ресей мемлекеттік әлеуметтік университеті

Ресей халықтар достастығы университеті

Санкт-Петербург мемлекеттік технологиялық институты

Коста Леванович Хетагуров атындағы Солтүстік-Осетин мемлекеттік университеті

Сібір мемлекеттік автомобиль-жол академиясы

Сібір мемлекеттік дене шынықтыру және спорт университеті

Сібір федералдық университеті

Тамбов мемлекеттік техникалық университеті

Томск мемлекеттік педагогикалық университеті

Томск мемлекеттік басқару жүйесі және радиоэлектроника университеті

Орал мемлекеттік экономикалық университеті

Орал мемлекеттік орман-техникалық университеті

"Русский Мир" қоры

Челябинск мемлекеттік университеті

И.Я. Яковлев атындағы Чуваш мемлекеттік педагогикалық университеті

Югорск ақпараттық технологиялар ғылыми-зерттеу институты

Румыния

Тимишоара қ. политехникалық университеті

Бухарест азаматтық құрылыс техникалық университеті

Яссыдағы Александру Ион Куза университеті

Бабеш-Больяй университеті

Галац университеті

Словакия

Трнавадағы Қасиетті Кирилл мен Мефодий университеті

АҚШ

Ақпараттық-талдау орталығы

Бизнесті дамыту жөніндегі Халықаралық Альянс

Тәжікстан

Тәжікстан технологиялық университеті

Таиланд

Стэмфорд халықаралық университеті

Түркия

Сабанджи университеті

Анкара университеті

Улудаг университеті

Стамбул университеті (Фатих)

Өзбекстан

Мәскеу мемлекеттік университетінің Ташкент қ. филиалы

Ташкент мемлекеттік университеті

Украина

Украина Ұлттық ғылым академиясының эволюциялық экология нституты

Н.И. Пирогов атындағы ұлттық медицина университеті

Николаевск ұлттық аграрлық университеті

Конкордия Украина-Америка университеті

Херсон мемлекеттік теңіз академиясы

Филиппиндер

Сейнт - Луис университеті

Чехия

Карлов университеті (математика және физика факультетіпедагогика факультеті;ғылым факультеті)

Чехия техникалық университеті

Остравадағы техникалық университет

Злиндегі Томаш Батя университеті

Прагадағы Ян Амос Коменский университеті

Прагадағы Ян Амос Коменский университеті

Прагадағы экономикалық университеті (кәсіпорын мен менеджмент экономикасы факультеті)

Оңтүстік Корея

Гачхон университеті


Сыртқы ұтқырлық

Бұл бағдарлама университеттің студенттерін, магистранттарын және докторанттарын шетелдік серіктес жоғары оқу орындарында оқытуды көздейді.

Іріктеу. Университетте бір академиялық семестрді аяқтаған білім алушылар академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға үміткерлер бола алады. Үміткерлер академиялық ұтқырлық бағдарламасына дайындық бағыты шеңберінде өзінің немесе оған ұқсас білім беру бағдарламасы бойынша өтінім бере алады.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін үміткерлерді іріктеуді комиссия жүзеге асырады. Білім алушыны оқуға қабылдау туралы түпкілікті шешімді серіктес жоғары оқу орыны қабылдайды. Қабылдаушы жоғары оқу орнынан ресми шақыру оқуға қабылданғанын растау болып табылады.

Бағдарламаға қатысушыларға қойылатын талаптар. Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін білім алушының GPA көрсеткіші 2,67 және одан жоғары болуы тиіс. Шет тілін меңгеру деңгейі В2-ден төмен болмауы және қабылдаушы университеттің талаптарына сәйкес болуы тиіс. ТМД елдерінің жоғары оқу орындарында оқу үшін шет тілін білу талап етілмейді.

Сыртқы ұтқырлық үшін құжаттар тізбесі:

-паспорт көшірмесі

-оқытушы мен факультет деканының ұсыным хаттары

-транскрипт (қабылдаушы оқу орнының оқыту тілінде)

-жеке оқу жоспары

-тілдік сертификат (болған жағдайда)

-медициналық анықтама (082 е нысан, шетелге шығушылар үшін)

-ата-ананың, қамқоршысының нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі, (18 жасқа толмаған білім алушылар үшін)

-оқуға келісім (жүктеу)

-білім алушының нысан бойынша өтініші (жүктеу)

-ғылыми жарияланымдар тізімі (нысанды жүктеу)(болған жағдайда)

-грамоталар, дипломдар, сертификаттар көшірмелері (болған жағдайда)

-шетел жоғары оқу орнының аппликациялық нысаны (болған жағдайда)

-студенттің отбасының көпбалалылығын растау үшін отбасы құрамы туралы құжат (болған жағдайда)

-студенттің ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетімдер қатарына жатқызылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер санаттары үшін(болған жағдайда)

-студенттің мүгедектігін растайтын құжат (болған жағдайда)

-шетел жоғары оқу орнының ресми шақыру қағазының көшірмесі


Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық

Хабарландыру:

Қазіргі уақытта ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің COVID - 2019 пандемиясына байланысты академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыруға арналған бюджет шығыстарын тоқтата тұру туралы шешімі қолданыста (22.04.2020 ж. №14-4/256-ВН хаты).2020 жыл

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-да 15 білім алушыны Еуропаның жоғары оқу орындарына жіберу үшін қаржы бөлінді (ҚР Білім және ғылым министрінің 28.01.2020 жылғы №39 «Академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру жоспарын бекіту туралы» бұйрығы).
Білім алушыларды республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелге оқуға жіберу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 19.11.2008 ж. №613 бұйрығымен бекітілген «Шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберу қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылады.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен жіберілетін үміткерлерді іріктеу үшін Комиссия құрылады. Комиссия құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен шетелде оқуға арналған конкурсқа қатысу үшін үміткерлер мынадай құжаттар топтамасын ұсынуы тиіс:

-ҚР азаматы паспортының көшірмесі;

-Білім туралы құжаттар (түпнұсқа): «Бакалавриат» бағдарламасы бойынша жіберу үшін:

-ағымдағы үлгерімі туралы транскрипт

-шет тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат (үміткер төмендегі құжаттардың бірін ұсынады):

-болған жағдайда шет тілін білуді бағалаудың халықаралық жүйелері арқылы алынған сертификат;

-шетелдік жоғары оқу орнының шетел тілінің деңгейі бар студентті қабылдауға келісімі туралы хат;

-қазақстандық жоғары оқу орнының тестілеу нәтижесі (В2 деңгейінен төмен емес);

-он сегіз жасқа толмаған үміткердің ата-анасының, қамқоршыларының, заңды өкілдерінің 2 (екі) айдан астам кезеңге жазбаша келісімі;

-студенттің көп балалы отбасын растау үшін отбасы құрамы туралы құжат;

-студенттің ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетімдерге немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге жататын студенттер санаты үшін (бар болса);

-студенттің мүгедектігін растайтын құжат (бар болса);

-шетелге шығатын ҚР азаматының сауалнамасы


2019 жылдың конкурсын қарау

Болон процесі және Халықаралық бағдарламалар орталығының сайтында (https://enic-kazakhstan.kz) 2019-2020 оқу жылының күзгі семестрінде республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға үміткерлерді іріктеу жөніндегі Конкурстық Комиссия отырысының нәтижелері орналастырылды..


2019 жылы республикалық бюджет қаражаты есебінен кеткен білім алушылардың тізімі

Білім алушының ТАЖ

Бағытталатын ел

Бағытталатын жоғары оқу орыны

Мамандық

1

Ахметова Рысжан

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5B020700 — Переводческое дело

2

Валуйских Данил Александрович

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5В030100 — Құқықтану

3

Ермеков Диас Ерланович

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5В050300 — Психология

4

Жаркынкызы Жанель

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5B020700 — Аударма ісі

5

Иванова Анастасия Николаевна

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5В011900 — Иностранный язык: два иностранных языка

6

Рахметова АйсулуСаяновна

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5В020200 — Международные отношения

7

Тулеуова Айым Женисовна

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5B020700 — Переводческое дело

8

Ускенова Аида Касеновна

Чех Республикасы

Прагадағы Карлов университеті

5B060800 — Экология

9

Магай Ксения Давидовна

Чех Республикасы

Злиндегі Томаш Батя университеті

5В051300 — Әлемдік экономика

10

Альжаппарова Меруерт
Сагинтаевна

Румыния

Университет Бабеш Боляй

5B090800 — Бағалау

11

Базарбай Аида Біржанқызы

Румыния

Бабеш Боляй университеті

5В074800 — Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

12

Калмагамбетов Данияр Нурланович

Румыния

Бабеш Боляй университеті

5B021000 — Шетел филологиясы

13

Капажанов Самат Серикбулатович

Румыния

Бабеш Боляй университеті

5В050300 — Психология

14

Өмірбаева Салтанат Мұратқызы

Румыния

Бабеш Боляй университеті

5B060700 — Биология

15

Эргенбай Жансая

Румыния

Бабеш Боляй университеті

5B021000 — Шетел филологиясы


ХАБАРЛАНДЫРУ

БІЛІМ АЛУШЫЛАР МЕН ОҚЫТУШЫЛАР НАЗАРЫНА!!!

2021
2020

Акад. Е.А. Бөкетов ат. ҚарМУ-да 2019 жылы АҚШ жоғары оқу орындарына 3 білім алушыны және Еуропа жоғары оқу орындарына 20 білім алушыны жіберу үшін қаржыландыру бөлінді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 17.01.2019 ж. №18 «Академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру туралы жоспарды бекіту туралы» бұйрығы).
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 04.01.2019ж. №1 бұйрығымен бекітілген «Шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберу қағидаларына» сәйкес шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелге оқуға жіберуді білім беру саласындағы уәкілетті орган және білім беру ұйымдары жүзеге асырады.

Республикалық бюджет қаражаты есебінен жіберілетін үміткерлерді іріктеу үшін Комиссия құрылады. Комиссия құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен шетелде оқуға арналған конкурсқа қатысу үшін үміткерлер келесі құжаттар топтамасын ұсынуы қажет:
1) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты (нотариалды куәландырылған түрлі-түсті көшірмесі);
2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) № 082/е нысан бойынша медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін);
3) Білімі туралы құжаттар (нотариалды куәландырылған түрлі-түсті көшірмелер):
«Бакалавриат» бағдарламасы бойынша жіберу үшін:
ағымдағы үлгерім туралы транскрипт;
4) ағылшын тілін меңгеру деңгейін растайтын халықаралық деңгейде танылған сертификат (IELTS, TOEFL);
5) он сегіз жасқа толмаған үміткердің ата-анасының, қорғаншыларының, заңды өкілдерінің 2 (екі) айдан астам кезеңге жазбаша келісімі;
6) мамандануы бойынша нотариалды куәландырылған және мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аударылған грамоталардың, сертификаттардың, дипломдардың, алғыс хаттардың көшірмелері (болған жағдайда);
7) бірге тұратын төрт және одан да көп кәмелетке толмаған балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері немесе асырап алу туралы сот шешімінің көшірмесі, студент отбасының көп балалы екенін растау үшін (көп балалы балалардан білім алатындар санаты үшін) барлық бірге тұратын кәмелетке толмаған балаларға мекенжай анықтамалары;
8) студенттің ата-анасының жоқтығын растайтын құжат (жетімдерге немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге жататын студенттер санаты үшін (бар болса);
9) «Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 44 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10589 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша мүгедектігі туралы анықтама (бала кезінен мүгедектер немесе мүгедектер санаты үшін)
10) Шетелге оқуға шығатын Қазақстан Республикасы азаматының толтырылған сауалнамасы
Үміткерлерді іріктеу төменде көрсетілген іріктеу критерийлеріне сәйкес жүзеге асырылады

Үміткерлерді іріктеу критерийлері

Ағылшын тілін білу деңгейі:
IELTS 9,0 / TOEFL 118-120 – берілетін балл: 9
IELTS 8,5 / TOEFL 115-117 – берілетін балл: 8
IELTS 8,0 / TOEFL 110-114 – берілетін балл: 7
IELTS 7,5 / TOEFL 103-109 – берілетін балл: 6
IELTS 7,0 / TOEFL 95-102 – берілетін балл: 5
IELTS 6,5 / TOEFL 80-94 – берілетін балл: 4
IELTS 6,0 / TOEFL 60-79 – берілетін балл: 3
IELTS 5,5 / TOEFL 45-59 – берілетін балл: 2
IELTS 5,0 / TOEFL 35-44 – берілетін балл: 1


Оқу үлгерімі.

Ағымдағы үлгерім транскриптіне сәйкес «Бакалавриат» бағдарламасы бойынша жіберу үшін үлгерім:
Орташа балл 4,0 – берілетін балл 5;
Орташа балл 3,67 – берілетін балл 4;
Орташа балл 3,33 – берілетін балл 3;
Орташа балл 3,0 – берілетін балл 2;
Орташа балл 2,67 – берілетін балл 1;


«Магистратура», «Докторантура» бағдарламалары бойынша жіберу үшін:

Бакалавр/магистр дипломы/интернатураны бітіргені туралы куәлік
Орташа балл 4,0 – берілетін балл 5;
Орташа балл 3,67 – берілетін балл 4;
Орташа балл 3,33 – берілетін балл 3;
Орташа балл 3,0 – берілетін балл 2;
Диплом специалиста
Орташа балл 5,0 – берілетін балл 5;
Орташа балл 4,5 – берілетін балл 4;
Орташа балл 4,0 – берілетін балл 3;
Транскрипт текущей успеваемости
Орташа балл 4,0 – берілетін балл 5;
Орташа балл 3,67 – берілетін балл 4;
Орташа балл 3,33 – берілетін балл 3;
Орташа балл 3,0 – берілетін балл 2;
Орташа балл 2,67 – берілетін балл 1;


Көтермелеу наградаларының (республикалық және халықаралық деңгейдегі) болуы:

Диплом – 5 балл;
Грамота – 4 балл;
Алғыс хат – 3 балл;
Сертификат – 2 балл.

2019

2019 жылғы 6 ақпанда сағат 16.00-де бас ғимараттың 5 дәріс аудиториясында академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде шетелде оқу үшін республикалық бюджеттен қаржыландыру алу конкурсына қатысу ережелерін түсіндіру бойынша ақпараттық сессия өтеді.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша конкурсқа қатысу үшін қажетті барлық құжаттарды өзіңізбен бірге алып келуіңіз қажет.


Түркия үкіметінің «Mevlana» бағдарламасы

Бейін. Бұл Түркияның академиялық алмасу бағдарламасы. Серіктестері – Бурса Улудаг Университеті және Гази университеті. Бағдарлама Mevlana алмасу бағдарламасына алғаш рет қатысатын білім алушылар мен оқытушыларға арналған. Қатысушыларға стипендия тағайындалады

Бағдарламаға қатысушыларға қойылатын талаптар. Білім алушы ағылшын және/немесе түрік тілдерін В2 деңгейінде меңгеруі тиіс; 4 балдық шкала бойынша GPA болуы тиіс: бакалаврлар үшін кемінде 2,5; магистранттар мен докторанттар үшін кемінде 3.00.
Оқытушы ағылшын және/немесе түрік тілдерін білуі керек және осы тілдердің бірінде қонақ дәрістерін оқи алуы қажет.

Білім алушыларға арналған құжаттар тізімі:
- студент-үміткердің қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында және біздің әлеуметтік желілерде орналасқан нысандағы сауалнама-өтініші.;
- транскрипт;
- ағылшын тілін білуі туралы халықаралық үлгідегі сертификат немесе түрік тілін білуі туралы сертификат;

Оқытушыларға арналған құжаттар тізімі:
- қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында және біздің әлеуметтік желілерде орналасқан оқытушының ақпараттық сауалнамасы;
- ағылшын және/немесе түрік тілдерін білуі туралы сертификат;
- түйіндеме немесе CV;
- ғылыми жарияланымдарының көшірмелері және қажетті құжаттары бар портфолио.


МКМ Erasmus+ бағдарламасы

Бейін.Бұл студенттердің халықаралық кредиттік ұтқырлығы. Ол Еуропада қысқа мерзімді оқытуды немесе тағылымдаманы көздейді. Әдетте, оның ұзақтығы бір немесе екі семестр. Қатысушыларға стипендия (Еуропалық одақ үшін 800-ден 900 еуроға дейін), жол шығындарының құнын өтеу (нормалар бойынша) есептеледі.

Бағдарламаға Эразмус+ бағдарламасы аясында жоғары оқу орнымен ынтымақтастық туралы екіжақты келісімі бар Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқитын студенттер, магистранттар мен докторанттар қатыса алады. Үміткер серіктес жоғары оқу орындары әзірлеген өлшемшарттар бойынша конкурстық іріктеуден өтуі тиіс.

Ұтқырлық кезеңі басталғанға дейін жіберуші, қабылдаушы жоғары оқу орындары мен стипендиат арасында оқыту туралы үшжақты келісім жасалады. Келісімде стипендиат меңгеруі тиіс және кейіннен оқу аяқталғаннан кейін жіберуші жоғары оқу орнында қайта есептелетін оқу қызметінің пәндері/түрлері көрсетіледі.

Құжаттар тізімі:
- паспорт көшірмесі;
- ағылшын тіліндегі транскрипт;
- В2 және одан жоғары деңгейде ағылшын тілін меңгергені туралы сертификат;
- Europass нысанындағы түйіндеме;
- Уәждемелік хат;
- Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің ұсыным хаты.


Ішкі ұтқырлық

Іріктеу. Үміткерлерді іріктеудің негізгі критерийі олардың үлгерімі GPA 2,67 төмен емес бір академиялық кезеңді аяқтауы болып табылады

Құжаттар тізімі:
-білім алушының өтініші;
-ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқыту туралы келісім;
-оқу туралы транскрипт;
-жеке оқу жоспары;
-оқу жұмыс жоспары.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасының қатысушысына арналған пайдалы ақпаратты қарау

Виза алу. Виза алу үшін қабылдаушы елдің Елшілігіне құжаттарды беруді бағдарламаға қатысушы өз бетінше жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының азаматтарына визасыз кіруге рұқсат етілген елдерден басқа, шетелге оқу үшін ұзақ мерзімді виза ресімдеу қажет. Визаны ресімдеуге қойылатын талаптармен қабылдаушы ел Елшілігінің ресми сайтында танысуға болады. Виза алу үшін құжаттарды қарау процесі, әдетте, кететін елге байланысты 14-тен 120 жұмыс күніне дейін созылады. Шығатын елдердің елшіліктері виза алғанға дейін авиабилеттерді сатып алуды ұсынбайды..
Медициналық сақтандыру. Виза алу үшін медициналық сақтандыру қажет. Медициналық сақтандыруға қойылатын талаптар және ұсынылатын сақтандыру компанияларының тізбесі қабылдаушы ел Елшілігінің және қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында орналастырылады. Медициналық сақтандыру шет елде болған барлық кезеңге ресімделеді.
Оқуға шыққанға дейін Қазақстан Республикасының азаматтары үшін Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің сайтында орналасқан ақпаратпен танысу қажет. Кетерден 14 күн бұрын жіберуші және қабылдаушы университеттің халықаралық кеңсесінен үйлестірушілерге, қабылдаушы жоғары оқу орнының тұру бойынша үйлестірушісіне әуе билетін/поезд/автобус билетін жіберу қажет.
Шет елге шығу кезінде в первый же день сообщить в Управление международного сотрудничества/факультет/зав.кафедре, куратору КарУ им.академика Е.А. Букетова о своем прибытии и размещении.
Қабылдаушы жоғары оқу орнына келгеннен кейін қатысушы .
бірінші күні Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ-дың Халықаралық ынтымақтастық басқармасына/факультетке/кафедра меңгерушісіне, кураторға өзінің келгендігі және орналасқандығы туралы хабарлауы тиіс. Әр жоғары оқу орнында семестр басталғанға дейін ұйымдастырылатын бағдар апталығының кездесулері мен іс-шараларына қатысу қатысушы үшін маңызды кезең болып табылады. Осы кездесулер аясында шетелдік қатысушылар жергілікті полицияда тіркелу, студенттік карточканы ресімдеу, таңдалған пәндерге электрондық тіркелу және т.б. туралы маңызды ақпарат алады. Егер сіз бағдарлау аптасына кешігіп қалсаңыз, осы ақпаратты алу үшін міндетті түрде қабылдаушы университеттің халықаралық бөліміне хабарласыңыз.
Қабылдаушы жоғары оқу орнына келгеннен және қабылдаушы жоғары оқу орнындағы пәндерге тіркелгеннен кейін 2 аптадан асырмай қатысушы оқуға арналған келісімге өзгерістер енгізуге және енгізілген өзгерістерді олар болған кезде келісу үшін факультетке және халықаралық ынтымақтастық басқармасына жіберуі тиіс
Оқу аяқталғаннан кейін қатысушы қабылдаушы жоғары оқу орнынан қол қойылған және мөрмен расталған транскрипт алуы тиіс. Қабылдаушы жоғары оқу орнынан транскриптіні меңгерілген кредиттерді қайта есептеуге арналған өтінішпен бірге бас ғимараттың тіркеуші кеңсесіне (214 кабинет) Басқарма Төрағасы-Ректордың бұйрығы бойынша іссапар мерзімдері аяқталғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсыну қажет.


Жиі қойылатын сұрақтар

Академиялық күнтізбе дегеніміз не?
Академиялық күнтізбе (Academic Calendar) - оқу жылы ішінде демалыс күндерін, каникулдар мен мерекелерді көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіби практикаларды өткізу күнтізбесі.
ECTS несиелері дегеніміз не?
ECTS кредит – бұл Еуропа елдеріндегі білім беру бағдарламасының/пәннің еңбек сыйымдылығының өлшем бірлігі.
Егер менің паспортым болмаса, академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға өтініш бере аламын ба?
Жақын арада паспорт жасатуға өтініш беріп, оны өтініш беру мерзімі аяқталғанға дейін ала алатын жағдайда Сіз академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға өтініш бере аласыз.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу үшін университетті қалай таңдауға болады?
Біріншіден, Сізге академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін университетіміздің студенттеріне қолжетімді болатын елдердің тізімін қарау керек.
Содан кейін сіз барғыңыз келетін елдегі университетті таңдайсыз; білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдайсыз.
Қабылдаушы жоғары оқу орнында оқу үшін пәндерді қайдан табуға болады?
Қабылдаушы жоғары оқу орнында оқуға арналған пәндер оның сайтында Exchange немесе Courses in English бөлімінде орналастырылады.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін өтінімді қашан беруге болады?
Өтініш беру мерзімі ұзартылуы немесе қысқартылуы мүмкін, бұл туралы біздің әлеуметтік желілерде үнемі хабарланады. Мерзімі аяқталғанға дейін онлайн – өтінімді толтырып, барлық қажетті құжаттарды қабылдаушы және жіберуші жоғары оқу орындарына ұсыну қажет.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қалай өтініш беруге болады?
Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына өтінім онлайн түрде біздің сайттың басты бетінде беріледі.
Қабылдаушы жоғары оқу орнынан шақыруды қалай алуға болады?
Шақыруды алу үшін қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында аппликациялық нысандарды толтырып, тапсыру қажет.
Қабылдаушы жоғары оқу орны оқуға үміткерлерді қалай іріктейді?
Студентті оқуға қабылдау туралы шешім қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтына уақытылы толық және дұрыс толтырылған және жүктелген аппликациялық нысан негізінде қабылданады.
Қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында аппликациялық нысанды қашан толтыру керек?
Аппликациялық нысанды толтыру мерзімі қабылдаушы жоғары оқу орнының сайтында орналастырылады. Мысалы, «Алмасу – аппликациялық нысанды беру күні» бөлімінде..
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуға бару үшін IELTS, TOEFL қажет пе?
IELTS, TOEFL болуы академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін міндетті болып табылмайды.
Менде ағылшын тілінің деңгейі қандай болуы керек?
Қабылдаушы жоғары оқу орнында оқу үшін ағылшын тілін В2 (CEFR) деңгейінен төмен емес деңгейде меңгеру қажет.
Ағылшын тілін білуді растау қажет пе?
Иә. Егер сізде ағылшын тілін меңгеру деңгейін растайтын сертификат (IELTS, TOEFL) болмаса, онда сіз жоғары оқу орны ішіндегі тестілеуден өте аласыз.
Тестілеуден қашан өтуге болады?
Тестілеуді өткізу күні, уақыты және орны туралы ақпарат факультеттерге үйлестірушілерге таратылады және әлеуметтік желілерде орналастырылады.
Қабылдаушы жоғары оқу орны жатақхана бере ме?
Қабылдаушы жоғары оқу орындарының барлығы дерлік жатақханадан орын ұсынады. Қабылдаушы жоғары оқу орнының жатақханасында тұруға өтінімді білім алушы өз бетінше береді және қажет болған жағдайда білім алушы тұрғаны үшін кепілзат береді. Тұруға өтінім қабылдаушы жоғары оқу орны белгілеген мерзімге сәйкес алдын ала беріледі.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен оқыту нені білдіреді?
Жыл сайын республикалық бюджеттен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шетелде оқуға жұмсалатын негізгі шығындарды жабуға қаржыландыру бөлінеді, атап айтқанда: екі жаққа ұшу, тұру, визалық алым және белгіленген нормалар бойынша медициналық сақтандыру. Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу конкурсына қатысуға өтінімдерді қабылдау күнтізбелік жылдың басында жүргізіледі. Өтінімдерді қабылдау бойынша ақпарат, конкурсқа қатысу талаптары университеттің сайтында, әлеуметтік желілердің ресми аккаунттарында орналастырылады және факультеттерге ақпараттық хаттар түрінде жіберіледі.
Жеке қаражат есебінен оқыту дегеніміз не?
Жеке қаражат есебінен оқыту оқумен, тұрумен, виза ресімдеумен, медициналық сақтандырумен, ұшумен, тамақтанумен байланысты барлық шығындарды және жол жүруге қатысты басқа да шығындарды студент өз бетінше төлейтінін білдіреді.
***


Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысушылардың пікірлері

Жұмаш Диана, шет тілдер факультетінің студенті, Шеньян педагогикалық университеті, Қытай
Шэньян педагогикалық университетімен академиялық ұтқырлықты ұйымдастырғаны үшін біздің университетке алғысымды білдіргім келеді. Ана тілде сабақ өткізудің арқасында аз уақыт ішінде мен көп нәрсе үйрендім. Сабақтар аптасына 2 рет 2 академиялық сағаттан өтеді. Сабақтардың арқасында біз грамматика бойынша білімімізді жетілдіріп, Қытай туралы көптеген қызықты ақпараттарға қол жеткіздік. Оқыту қашықтықтан білім беру форматында өтетініне және сабаққа 30-ға жуық студент қатысатынына қарамастан, оқытушылардың сауатты әдіс-тәсілдерге құрылған қадамдары материалды толық игеруге және сөздік қорды кеңейтуге мүмкіндік береді. Грамматика сабағында біз грамматикалық құрылымдарды үйренеміз және айтылымды дамытамыз, ал елтану сабақтарында Қытай тарихы, географиясы мен мәдениеті бойынша олқылықтарымызды толықтырамыз. Әрбір сабақ сайын мен өз білімімнің молайып, толыққанын аңғарамын.

Жәкеева Арайлым, шет тілдер факультетінің студенті, Шеньян педагогикалық университеті, Қытай.
Жақсы оқытушылар сабақ беретін қытай тілінің керемет курсы. Қытай тілін шынымен үйрете алатын өте мұқият, сауатты мұғалімдер топтасқан. Осы уақыт аралығында мен жақсы деңгейге жеттім. Ризамын. Осындай мүмкіндік үшін көп рақмет!

Малышкина Яна, шет тілдер факультетінің студенті, Шеньян педагогикалық университеті, Қытай.
Шет тілдерін оқитын студенттер үшін академиялық ұтқырлық жаңа мүмкіндіктер ашады, оның пайдасы орасан зор. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Дүниежүзілік пандемия жағдайында да басқа қалалар мен елдердің жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты қолдайды және дамытады. Сонымен, ағымдағы оқу жылының бірінші семестрінде екінші және үшінші курстарында оқитын шет тілдер факультетінің он студенті өз мамандықтарының негізгі пәндерін оқумен қатар, аптасына екі рет бірнеше сағаттан ҚХР Шеньян педагогикалық университетінің оқытушыларымен онлайн форматта оқиды. Екі пән оқытылады: қытай тілінің грамматикасы және ҚХР елтану. Оқытушылардың үлкен тәжірибесі бар, сабақтарда ешқашан ішің пыспайды, оқу кезінде тілдік орта мен мәдениетке толық енесіз. Сабақтарда оқытудың әртүрлі әдістері мен тәсілдері қолданылады, тыңдауға, оқуға және практикалық әңгімелерге назар аударылады. Үй тапсырмасы жазбаша да, ауызша да орындалады. Онлайн кездесулерден басқа, біз күн сайын оқытушылармен байланыстамыз! Біз орындалған үй тапсырмасына кері байланыс аламыз. Біз, студенттер, Қытайға баруға мүмкіндігіміз болмаса да, ана тілінде сөйлейтіндерден білім мен тәжірибе жинағанымызға өте ризамыз.
***


Әлеуметтік желілер: Instagram

Ұтқырлық бағдарламасына өтінім беру

Өтінімді тексеру


Ағымдық хабарландырулар
Академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен 2022 жылы университеттің оқытушылық қызметіне шетелдік мамандарды тарту бойынша бағдарламалардың іске қосылғанын хабарлайды

Егер Сіз дәріс, шеберлік сыныптары немесе семинарлар форматында өз тәжірибеңізбен бөлісуге, Қазақстанның мәдениетімен танысуға дайын болсаңыз үміткер өтінімін толтыруыңызды сұраймыз.

Өтініштер 20.12.2021 дейін қабылданады.

Толық ақпарат алу үшін Халықаралық ынтымақтастық басқармасына хабарласыңыз: icd.buketov.university@gmail.com.


Кәсіпкерлік бойынша оқытушыларға арналған тренинг
Айова университетінің өкілдері АҚШ елшілігінің қолдауымен университетімізде 28.10.2021 - 30.10.2021 аралығында эконмика факультеті оқытушыларына арналған «Кәсіпкерлік» тақырыбы бойынша бетпе-бет тренинг өткізеді.

Аристотель Салоники университеті (Греция) Erasmus+ бағдарламасы аясында құжаттарды қабылдау туралы хабарлайды

Erasmus + бағдарламасы аясында (2021-2022 жж.) Салоники Аристотель университеті (Греция) құжаттарды қабылдау туралы хабарлайды.

Қазақстан Республикасына бөлінген грант көлемі: 1.

Қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі: 2021 жылдың 29 қазанына дейін

Оқыту кезеңі: 01.02.2022 мен 30.06.2022 аралығында 5 жұмыс күні

Назар аударыңыз, 2021-2022 жылдың көктемгі семестрінде дәрістер курсын оқу, егер Ковид-19 жағдайы мүмкіндік берсе, мүмкін болады. Грекияда дәріс оқуға  «Gam-COVID-Vac» вакцинасы (Sputnik V) жарамды.

Салоники Аристотель университетіндегі оқу бағыттары

https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international

ҰСЫНЫМНАН КЕЙІН ҚҰЖАТТАРДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

Ұсынылған мұғалімдер мен қызметкерлер онлайн режимінде өтініш беріп, барлық қаралған құжаттарды 08 қарашадан 24 қарашаға дейін жүктеуі қажет болады

Толығырақ :

https://eurep.auth.gr/en/staff/international/teaching/general_information

ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:

- Europass форматындағы түйіндеме (CURRICULUM VITAE (CV) Europass форматында)

(пішінді мына жерден жүктеуге болады: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).

- төлқұжат;

- факультет деканының ұсыныс хаты;

- Оқытуға келісім - шарт (Mobility Agreement Teaching_ΚΑ107).

В2 деңгейінен кем емес ағылшын тілін білу қажет.

Ағылшын тілінің деңгейін растау үшін тестілеуге тіркелу

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrCGhfO-S6AXw3-JVKsPUFWX-1Oh52HVhemJX3vEy2IFNDg/viewform?usp=sf_link

Тестілеу мерзімі: 20.10.2021 - 25.10.2021

Егер бар болса, IELTS немесе TOEFL сертификаттарын ұсына аласыз.

Барлық сұрақтар бойынша ХЫБ - қа хабарласа аласыз.

+77212356035

icd.buketov.university@gmail.com

Instagram

icd.buketov. university


Академиялық ұтқырлыққа өтінім қабылдау

Сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2022 жылдың көктемгі семестріне тіркеу жүргізілуде. Buketov.edu.kz сайтында «Бағдарламалар - академиялық ұтқырлық» бөлімінде тіркелу үлгілері және қатысушыларға қойылған талаптар орналастырылған.

Құжаттар қабылдау 15.12.2021 ж. дейін icd.buketov.university@gmail.com арқылы скан түрінде қабылданады.

Құжаттар тізімі:

- паспорт;

- транскрипт (Еуропа ЖОО-на ағылшын,  ТМД ЖОО-на орыс тілінде);
- ағылшын тілін білу min. B2 (сертификат болуы шарт емес, ағылшын тілінде оқу үшін);

- оқу келісімі;

- үлгі бойынша өтініш.

IELTS, TOEFL сертификаттары жоқ студенттерге ішкі тестілеуден өту мүмкіндігі беріледі.

Тестілеуге мына жерден жазыла аласыз: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVINrOYWWCRZabkbHwn7nwUmpJ1qKwTK2nTzx0vguNwBTaKQ/viewform?usp=sf_link

Қаржылық шарттар:

Оқуға, тұруға, медициналық сақтандыруға, виза рәсімдеуге, жол жүруге, тамақтануға байланысты барлық шығындарды студент өзі төлейді.

Барлық сұрақтар бойынша бізге хабарласа аласыз.

 +77212356035
icd.buketov.university@gmail.com
@icd.buketov.university