ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Білім алушылар үшін бос гранттарАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде жоғары білім алу процесінде босатылған білім грантын беру тәртібі

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысы (2018.13.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 1. Жоғары білім алу, оның ішінде «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» бағдарламасы, сондай-ақ оқытудың қысқартылған нысаны бойынша оқу процесінде босаған бос білім беру гранттары оқыту мамандықтарының бөлінісінде конкурстық негізде осы мамандық бойынша ақылы негізде оқитын білім алушыларға беріледі. Конкурс бүкіл оқу кезеңіндегі GPA үлгерімінің орташа балының негізінде аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша өткізіледі және бос білім беру грантын беру туралы куәлік беріледі.
Ашық конкурс туралы хабарландыру ЖОО-ның сайтында (білім беру порталында) мамандықтар мен курс бөлінісінде білім беру гранттарының саны көрсетіліп орналастырылады. GPA үлгерімнің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- («үздік»), содан соң А, А- («үздік») бағаларынан В+, В, В- («жақсы») бағаларына дейін бағалары бар, одан әрі - аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.
 1. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бар бос орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) ақылы негізде білім алушы ЖОО басшысының атына одан әрі білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді;

2) ЖОО келіп түскен өтінішті қарап, оны ғылыми кеңестің және байқау/қамқоршылық кеңесінің қарауына шығарады;

3) ЖОО байқау/қамқоршылық кеңесі мен ғылыми кеңес шешімінің негізінде, берілген өтінішті конкурстық негізде ағымдағы жылғы 5 тамызға және 15 қаңтарға дейінгі мерзімде қарап, оны білім беру саласындағы уәкілетті органға шешім шығару үшін жолдайды (білім алушының өтінішіне ғылыми кеңестің шешімімен бірге сынақ кітапшасынан немесе транскриптінен үзінді көшірме, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және ЖОО-дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі);

4) нақты мамандық бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары жазғы және қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша даярлау бағыттарының ішінде конкурстық негізде беріледі;

5) жоғары білім алу процесінде босаған және білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберілген бос білім беру гранттарын комиссия үміткерлердің болмағандығына байланысты конкурстық негізде қайта тағайындайды.

6) конкурс мамандықтар, курс және оқу нысанының бөлінісінде конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсырған, басқа ЖОО-ларда ақылы негізде оқитын білім алушылардың арасында аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша жүргізіледі;

7) білім беру саласындағы уәкілетті орган келіп түскен құжаттарды мамандықтар, оқуға түскен жылын ескере отырып, оқу нысандары мен мерзімі бөлінісінде қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда бос білім беру грантын тағайындау туралы бұйрық шығарады;

8) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде бос білім беру грантын беру туралы куәлік ресімделеді;

9) білім беру грантын беру туралы куәлік негізінде ЖОО басшысы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.

 1. ЖОО-ның бірінші басшысы жоғары білім алу процесінде босаған, пайдаланылмаған бос білім беру гранттары куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады..

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті студенттерінің назарына

 

Қазіргі кезде академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде төменгі көрсетілген мамандықтар, курстар мен оқыту нысандары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу барысында  босаған білім беру гранттары пайда болды.

Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша бос орындар тізімі (09.01.2023 ж)

№ п/п

Коды және білім беру бағдарламасы

Оқу түрі

Түскен жылы

Курс

Ескертпе

 1.  

В002- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Очная

2019

4

 

 1.  

В003- Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Очная

2019

4

 

 1.  

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

Очная

2019

4

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

 1.  

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

Очная

2019

4

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 1.  

В007- Көркем еңбек және сызу  мұғалімдерін даярлау 

Очная

2019

4

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

 

 1.  

В015- Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

Очная

2019

4

 

 1.  

В017- Орыс тілі мен әдебиеті  мұғалімдерін даярлау 

Очная

2019

4

 

 1.  

В018- Шет тілі мұғалімдерін даярлау 

Очная

2019

4

 

 1.  

В032- Философия және этика

Очная

2019

4

 

 1.  

В032- Философия және этика

Очная

2019

4

 

 1.  

В033- Дінтану және  теология

Очная

2019

4

 

 1.  

В053-Химия

Очная

2019

4

 

 1.  

В054-Физика

Очная

2019

4

 

 1.  

В054-Физика

Очная

2019

4

 

 1.  

В061-Материалтану және технологиялар

Очная

2019

4

 

 1.  

В062- Электр техникасы және энергетика

Очная

2019

4

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

 1.  

В064- Механика және металл өңдеу

Очная

2019

4

 

 1.  

В065- Автокөлік құралдары

Очная

2019

4

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

 1.  

В065- Автокөлік құралдары

Очная

2019

4

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

 1.  

В065- Автокөлік құралдары

Очная

2019

4

 

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2019

4

 

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2019

4

 

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2019

4

 

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2019

4

 

 1.  

В002- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Очная

2020

3

 

 1.  

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

Очная

2020

3

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

 1.  

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

Очная

2020

3

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 1.  

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

Очная

2020

3

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 1.  

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

Очная

2020

3

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 1.  

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

Очная

2020

3

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 1.  

В011- Информатика мұғалімдерін даярлау 

Очная сокращ

2020

3

 

 1.  

В014- География  мұғалімдерін даярлау 

Очная

2020

3

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

 1.  

В017- Орыс тілі мен әдебиеті  мұғалімдерін даярлау 

Очная

2020

3

 

 1.  

В018- Шет тілі мұғалімдерін даярлау 

Очная сокращ

2020

3

 

 1.  

В031- Сән, дизайн

Очная

2020

3

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

 

 1.  

В034- Тарих және   археология

Очная

2020

3

 

 1.  

В051- Қоршаған орта

Очная

2020

3

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

 

 1.  

В053-Химия

Очная

2020

3

 

 1.  

В055-Математика және статистика

Очная

2020

3

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

 

 1.  

В056-Механика

Очная

2020

3

 

 1.  

В057- Ақпараттық технологиялар

Очная

2020

3

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2020

3

 

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2020

3

 

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2020

3

 

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2020

3

 

 1.  

В001- Педагогика және психология

Очная

2021

2

 

 1.  

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

Очная

2021

2

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 1.  

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

Очная

2021

2

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 

 1.  

В013- Биология  мұғалімдерін даярлау 

Очная

2021

2

Пед.квота

 1.  

В018- Шет тілі мұғалімдерін даярлау 

Очная сокращ

2021

2

 

 1.  

В033- Дінтану және  теология

Очная

2021

2

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 1.  

В033- Дінтану және  теология

Очная

2021

2

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 1.  

В051- Қоршаған орта

Очная

2021

2

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота

 1.  

В054-Физика

Очная

2021

2

 

 1.  

В056-Механика

Очная

2021

2

 

 1.  

В056-Механика

Очная

2021

2

 

 1.  

В056-Механика

Очная

2021

2

 

 1.  

В057- Ақпараттық технологиялар

Очная

2021

2

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

 

 1.  

В065- Автокөлік құралдары

Очная

2021

2

 

 1.  

В031- Сән, дизайн

Очная

2022

1

 

 1.  

В051- Қоршаған орта

Очная

2022

1

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота

 1.  

В051- Қоршаған орта

Очная

2022

1

 

 1.  

В057- Ақпараттық технологиялар

Очная

2022

1

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

 

 1.  

В059- Коммуникациялар  және коммуникациялық технологиялар

Очная

2022

1

 

 1.  

В064- Механика және металл өңдеу

Очная

2022

1

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

 

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2022

1

 

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2022

1

 

 1.  

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Очная

2022

1

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота

 1.  

М011- Физика педагогтерін даярлау (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Очная

2021

2

 

 1.  

М011- Физика педагогтерін даярлау (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Очная

2021

2

 

 1.  

М014- Биология педагогтерін даярлау (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Очная

2021

2

 

 1.  

М019- Шет тілдері педагогтерін даярлау языка (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Очная

2021

2

 

 1.  

М021- Арнайы педагогика (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Очная

2021

2

 

 1.  

М090-Физика (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Очная

2021

2

 

 1.  

М090-Физика (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Очная

2021

2

 

 1.  

М098- Жылу энергетикасы (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Очная

2021

2

 

 1.  

М013- Химия педагогтерін даярлау (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Очная

2022

1

 

 1.  

М016- Тарих педагогтерін даярлау (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Очная

2022

1

 


Ең жоғары GPA баллы бар және мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуын жалғастыруға үміткер білім алушылардың тізімі

1п. В004 НВ и ФП 2019 г.п.

2п. В005 ФК иС 2019 г.п.

3 п. В005 ФК и С 2019 г.п.

4 п. В013 биология 2019 г.п.

5 п. В017 Русс яз и лит-ра 2019 г.п.

6 п. В033 Религоведение 2019 г.п.

7 п. В050 Биотехнология, Биология 2019 г.п.

8 п. В051 Окружающая среда 2019 г.п.

9 п. В051 Окружающая среда 2019 г.п.

10 п. В051 Окружающая среда 2019 г.п.

11 п. В051 Окружающая среда 2019 г.п.

12 п. В054 Физика 2019 г.п.

13 п. В061 Материаловедение и технологии 2019 г.п.

14 п. B065 Автотранспортные средства 2019 г.п.

15 п. B065 Автотранспортные средства 2019 г.п.

16 п. B092 Досуг 2019 г.п.

17 п. В004 Подготовка учителей начальной военной подготовки 2020 г.п.

18 п. B005 Подготовка учителей физической культуры 2020 г.п.

19 п.B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения 2020 г.п.

20 п. B041 Психология 2020 г.п.

21 п. В042 - Журналистика и репортерское дело 2020 г.п.

22 п. B050 Биологические и смежные науки 2020 г.п.

23 п. В056 - Механика 2020 г.п.

24 п. В072 - Технология фармацевтического производства 2020 г.п.

25 п. B092 Досуг 2020 г.п.

26 п. B092 Досуг 2020 г.п.

27 п B005 Подготовка учителей физической культуры 2021 г.п.

28 п B005 Подготовка учителей физической культуры 2021 г.п.

29 п B005 Подготовка учителей физической культуры 2021 г.п.

30 п B005 Подготовка учителей физической культуры 2021 г.п.

31 п B005 Подготовка учителей физической культуры 2021 г.п.

32 п. B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 2021 г.п.

33 п В033 - Религия и теология 2021 г.п.

34 п В063 Переводческое дело 2021 г.п.

35 п В056 - Механика 2021 г.п.

36 п В056 - Механика 2021 г.п.

37 п B057 Информационные технологии 2021 г.п.

38 п В062-Электротехника и энергетика 2021 г.п.

39 п В092-Досуг 2021 г.п.

40 п. M012 - Подготовка педагогов информатики 2021 г.п.

41 п. M014 - Подготовка педагогов биологии 2021 г.п.

42 п. M016 - Подготовка педагогов истории 2021 г.п.

43 п. M018 - Подготовка педагогов русского языка и литературы 2021 г.п.


https://science.karsu.uz/files/journals/4/articles/1269/62944e491ae66.html http://publications.lnu.edu.ua/journals/files/journals/1/articles/1371/submission/original/1371-2175-3-SM.html http://tpfk.ru/files/journals/1/articles/221/6291a23e1d36d.html https://uacd.uz/files/journals/1/articles/12/6294507f77107.html https://jrnls.ivet.edu.ua/files/journals/1/articles/747/6294511129235.html https://www.nzgajournal.org.nz/files/journals/1/articles/3612/629453d14bc51.html https://sebhau.edu.ly/journal/files/journals/6/articles/1915/6294556436aa8.html http://www.vjph.vn/files/journals/1/articles/679/submission/original/679-1219-4-SM.html http://uha.dp.ua/files/journals/1/articles/136/submission/136-1-264-1-2-20220530.html http://www.polsci-law.buu.ac.th/qa/-/situs-judi-online/index.htmlhttps://stce.nuce.edu.vn/files/journals/5/articles/2316/submission/2316-50-9628-1-2-20220530.html https://online.cput.ac.za/files/journals/6/articles/98/submission/98-61-102-1-2-20220530.html https://journal.tvu.edu.vn/files/journals/1/articles/889/submission/889-1-2966-1-2-20220530.html http://journal.ussh.vnu.edu.vn/files/journals/2/articles/994/submission/original/994-1162-3-SM.html http://jstic.ptit.edu.vn/files/journals/1/articles/561/submission/561-1-2183-1-2-20220530.html https://jcsce.vnu.edu.vn/files/journals/1/articles/377/submission/377-1-1835-1-2-20220530.html http://jst.ntt.edu.vn/files/journals/2/articles/298/submission/298-13-836-1-2-20220530.htmlhttps://stce.nuce.edu.vn/files/journals/5/articles/2320/submission/2320-50-9630-1-2-20220530.htmlhttps://vjde.vn/files/journals/1/articles/336/submission/336-1-361-1-2-20220530.htmlhttps://ictmag.vn/files/journals/9/articles/1039/submission/1039-62-5583-1-2-20220530.html http://e-majallah.ftu.ac.th/files/journals/4/articles/308/submission/original/308-597-7-SM.htmlhttps://huso-journal.sskru.ac.th/files/journals/3/articles/241/submission/241-25-1468-1-2-20220530.htmlhttps://www.econa.org.ua/files/journals/1/articles/2048/submission/original/2048-6565658006-3-SM.htmlhttps://stce.huce.edu.vn/files/journals/5/articles/2327/submission/2327-50-9730-1-2-20220530.htmlhttps://fass.dp.ua/files/journals/1/articles/117/submission/117-1-219-1-2-20220530.htmlhttps://eung.nung.edu.ua/files/journals/1/articles/384/629476a0bbaf8.htmlhttps://www.itit58.ru/files/journals/1/articles/430/62947777030a3.htmlhttp://ojs.kmutnb.ac.th/files/journals/6/articles/6117/submission/original/6117-16335-3-SM.htmlhttps://ruhm.es/files/journals/1/articles/856/629478a6f1206.htmlhttps://vjog.vn/files/journals/1/articles/1372/submission/1372-1-3113-1-2-20220530.htmlhttps://sci.chandra.ac.th/journal/files/journals/2/articles/40/submission/40-13-73-1-2-20220530.html http://journalgrad.ssru.ac.th/files/journals/16/articles/2760/submission/original/2760-5446-3-SM.htmlhttp://www.graduate.dusit.ac.th/journal/files/journals/1/articles/1148/submission/1148-1-3106-1-2-20220530.htmlhttps://recifaqui.faqui.edu.br/-/slot-online/http://jifactor.org/-/slot-online/https://fast5.ksu.kz/https://ojs.mbuslc.ac.th/files/journals/1/articles/81/6295c8606a892.html http://revista.irdcivil.com.br/files/journals/1/articles/20/6295d2df159f5.htmlhttps://jwt.su/files/journals/1/articles/1175/submission/1175-1-2833-1-2-20220531.htmlhttps://www.sjunijournals.ge/files/journals/3/articles/62/submission/62-25-111-1-2-20220531.htmlhttps://escsvfu.ru/files/journals/1/articles/24/6295d5cd02ee1.htmlhttps://altaisticsvfu.ru/files/journals/1/articles/52/6295d9a9f1fec.htmlhttps://uprav-uchet.ru/files/journals/1/articles/2157/6295dd81b85a8.htmlhttps://eras.mundis.pt/files/journals/1/articles/197/6295de5b23e69.htmlhttps://ref.ue.poznan.pl/files/journals/2/articles/147/6295df41adf95.htmlhttps://sociedadcientifica.org.py/files/journals/1/articles/247/6295e2c888b7e.html