ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Білім алушылар үшін бос гранттарМаңызды! KAZENERGY қауымдастығы жер қойнауын пайдаланушылар бөлген қаражат есебінен оқу ақысы бойынша конкурстық іріктеу басталғаны туралы хабарлайды.

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде жоғары білім алу процесінде босатылған білім грантын беру тәртібі

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысы (2018.13.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

  1. Жоғары білім алу, оның ішінде «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» бағдарламасы, сондай-ақ оқытудың қысқартылған нысаны бойынша оқу процесінде босаған бос білім беру гранттары оқыту мамандықтарының бөлінісінде конкурстық негізде осы мамандық бойынша ақылы негізде оқитын білім алушыларға беріледі. Конкурс бүкіл оқу кезеңіндегі GPA үлгерімінің орташа балының негізінде аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша өткізіледі және бос білім беру грантын беру туралы куәлік беріледі.
Ашық конкурс туралы хабарландыру ЖОО-ның сайтында (білім беру порталында) мамандықтар мен курс бөлінісінде білім беру гранттарының саны көрсетіліп орналастырылады. GPA үлгерімнің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- («үздік»), содан соң А, А- («үздік») бағаларынан В+, В, В- («жақсы») бағаларына дейін бағалары бар, одан әрі - аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.
  1. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бар бос орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) ақылы негізде білім алушы ЖОО басшысының атына одан әрі білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді;

2) ЖОО келіп түскен өтінішті қарап, оны ғылыми кеңестің және байқау/қамқоршылық кеңесінің қарауына шығарады;

3) ЖОО байқау/қамқоршылық кеңесі мен ғылыми кеңес шешімінің негізінде, берілген өтінішті конкурстық негізде ағымдағы жылғы 5 тамызға және 15 қаңтарға дейінгі мерзімде қарап, оны білім беру саласындағы уәкілетті органға шешім шығару үшін жолдайды (білім алушының өтінішіне ғылыми кеңестің шешімімен бірге сынақ кітапшасынан немесе транскриптінен үзінді көшірме, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және ЖОО-дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі);

4) нақты мамандық бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары жазғы және қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша даярлау бағыттарының ішінде конкурстық негізде беріледі;

5) жоғары білім алу процесінде босаған және білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберілген бос білім беру гранттарын комиссия үміткерлердің болмағандығына байланысты конкурстық негізде қайта тағайындайды.

6) конкурс мамандықтар, курс және оқу нысанының бөлінісінде конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсырған, басқа ЖОО-ларда ақылы негізде оқитын білім алушылардың арасында аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша жүргізіледі;

7) білім беру саласындағы уәкілетті орган келіп түскен құжаттарды мамандықтар, оқуға түскен жылын ескере отырып, оқу нысандары мен мерзімі бөлінісінде қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда бос білім беру грантын тағайындау туралы бұйрық шығарады;

8) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде бос білім беру грантын беру туралы куәлік ресімделеді;

9) білім беру грантын беру туралы куәлік негізінде ЖОО басшысы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.

  1. ЖОО-ның бірінші басшысы жоғары білім алу процесінде босаған, пайдаланылмаған бос білім беру гранттары куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады..

Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ студенттерінің назарына

 

Қазіргі кезде академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде төменгі көрсетілген мамандықтар, курстар мен оқыту нысандары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу барысында  босаған білім беру гранттары пайда болды.

Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша бос орындар тізімі (28.12.2021)

№ п/п

Коды және мамандық атауы

Оқу түрі

Түскен жылы

Курс

Ескертпе

1

5В010300-Педагогика және психология

Күндізгі

2018

4

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

2

5В010400-Бастапқы әскери дайындық

Күндізгі

2018

4

 

3

5В011800-Орыс тілі мен әдебиеті

Күндізгі

2018

4

 

4

5В012500-Химия-Биология

Күндізгі

2018

4

 

5

5В012900-География-Тарих

Күндізгі

2018

4

 

6

5В042100-Дизайн

Күндізгі

2018

4

 

7

5В070100-Биотехнология

Күндізгі

2018

4

 

8

5В070100-Биотехнология

Күндізгі

2018

4

Серпін

9

5В070100-Биотехнология

Күндізгі

2018

4

Серпін

10

В001-Педагогика және психология

Күндізгі

2019

3

Серпін

11

В002-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Күндізгі

2019

3

 

12

В002-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Күндізгі

2019

3

Серпін

13

В003-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Күндізгі

2019

3

 

14

В009-Математика мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2019

3

Серпін

15

В018-Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2019

3

Серпін

16

В020-Арнайы педагогика мамандарын даярлау

Күндізгі

2019

3

 

17

В033-Дінтану және теология

Күндізгі

2019

3

 

18

В050-Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Күндізгі

2019

3

 

19

В050- Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Күндізгі

2019

3

 

20

В053-Химия

Күндізгі

2019

3

 

21

В055-Математика және статистика

Күндізгі

2019

3

 

22

В056-Механика

Күндізгі

2019

3

 

23

В057-Ақпараттық технологиялар

Күндізгі

2019

3

Серпін

24

В062-Электр техникасы және энергетика

Күндізгі

2019

3

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

25

В062-Электр техникасы және энергетика

Күндізгі

2019

3

Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота

26

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2019

3

 

27

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2019

3

Серпін

28

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2019

3

Серпін

29

В002-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Күндізгі қысқарт

2020

2

 

30

В005-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2020

2

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

31

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Күндізгі қысқарт

2020

2

 

32

В013-Биология мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2020

2

Педагогическая квота

33

В018-Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2020

2

Серпін

34

В018-Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Күндізгі

2020

2

Серпін

35

В031-Сән, дизайн

Күндізгі

2020

2

 

36

В031-Сән, дизайн

Күндізгі

2020

2

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

37

В051-Қоршаған орта

Күндізгі

2020

2

 

38

В052-Жер туралы ғылым

Күндізгі

2020

2

 

39

В056-Механика

Күндізгі

2020

2

 

40

В057-Ақпараттық технологиялар

Күндізгі

2020

2

Серпін

41

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2020

2

 

42

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2020

2

 

43

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2020

2

 

44

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2020

2

 

45

В092-Тынығу

Күндізгі

2020

2

 

46

В093-Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Күндізгі

2020

2

 

47

В094-Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

Күндізгі

2020

2

 

48

В003-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Күндізгі қысқарт

2021

1

 

49

В032-Философия және этика

Күндізгі

2021

1

ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота

50

В033-Дінтану және теология

Күндізгі

2021

1

 

51

В057-Ақпараттық технологиялар

Күндізгі

2021

1

Серпін

52

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2021

1

 

53

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2021

1

Серпін

54

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2021

1

Серпін

55

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2021

1

Серпін

56

В072- Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Күндізгі

2021

1

Кәмілетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота

57

М072-Менеджмент (Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2020

2

 

58

М087-Қоршаған ортаны қорғау технологиясы (Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2020

2

 

59

М089-Химия (Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2020

2

 

60

М094-Ақпараттық технологиялар (Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2020

2

 

61

М094-Ақпараттық технологиялар (Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2020

2

 

62

М108-Наноматериалдар және нанотехнологиялар (қолдану саласы бойынша) (Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2020

2

 

63

М019-Шет тілдері педагогтерін даярлау (Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2021

1

 

64

М019-Шет тілдері педагогтерін даярлау (Ғылыми –педагогикалық бағыт)

Күндізгі

2021

1

 

65

М066-Психология

Күндізгі

2021

1

 


Ең жоғары GPA баллы бар және мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуын жалғастыруға үміткер білім алушылардың тізімі

В010- Физика мұғалімдерін даярлау

В016-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

В017-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

В018-Шет тілі мұғалімдерін даярлау

В019-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын дарлау

В020-Арнайы педагогика мамандарын дарлау

В031- Сән, дизайн

В036-Аударма ісі

В050-Биологиялық және сабақтас ғылымдар

М010- Физика педагогтерін даярлау

М067-Журналистика және репортерлық іс

М089-Химия (Ғылыми –педагогокалық бағыт)

М090 - Физика

М094-Ақпараттық технологиялар


2020-2021 оқу жылының жазғы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары иегерлерінің тізімі

Е. А. Бөкетов атындағы ҚарУ

Басқарма Төрағасы-ректорының

03 қараша 2021 жылғы

№ 590 бұйрығына

 №1 қосымша

 

Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған

бос білім беру грантына ауысқан ақылы негізде оқитын білім алушылар тізімі

 

Т.Ә.Ж.

Білім беру бағдарламасы/Мамандығы

Білім беру бағдарламасының тобы

Курсы

1

Адлер Елизавета Егоровна

6В01703-Орыс тілі мен әдебиеті

В017-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

2

2

Ахмет Аяулым Қайратқызы

6В01901-Дефектология

В020-Арнайы педагогика мамандарын даярлау

3

3

Оспанова Әсел Мирасқызы

6В05101-Биология

В050-Биологиялық және сабақтас ғылымдар

2

4

Сейтбаттал Байқонақ

6В01503-Физика

В010-Физика мұғалімдерін даярлау

2

5

Сүлейменова Аида Батырбекқызы

6В01705-Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын)

В018-Шет тілі мұғалімдерін даярлау

2

6

Турсумбекова Аружан Амангельдиевна

6В01701-Қазақ тілі мен әдебиеті

В016-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

2

7

Черникова Мария Викторовна

6В02303-Шетел филологиясы (ағылшын)

В036-Аударма ісі

2

8

Лихачева (Беляева) Любовь Игоревна

7М03206701-Журналистика

М067-Репортер жұмысы және журналистика

2

9

Әбдірәсіл Нұржан Қайратұлы

7М06109402-Ақпараттық жүйелер және технологиялар

М094-Ақпараттық технологиялар

2

10

Рамазан Ақмарал Өмірбекқызы

7М01501101-Физика

М011- Физика мұғалімдерін даярлау

2


2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары иегерлерінің тізімі

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрі м.а.

2021 жылғы «20» сәуірдегі

№ 172 бұйрығына 1-қосымша

 

2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары иегерлерінің тізімі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Мамандықтың, білім беру бағдарламалары тобының коды және атауы Курс
1 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Төлеутай Жаннұр Серікболқызы 5В060800 - Экология 3
2 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Тұрар Аружан Димашқызы 5В052100-Мемлекеттік  аудит 3
3 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Толеубаева Сабина Кайратовна 5В052100-Мемлекеттік  аудит 3
4 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мұқамедиев Аңсаған Мейрамұлы 5В012900-География -Тарих 3
5 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Саяхатов Адияр Саяхатұлы 5В010400-Бастапқы әскеридайындық 3
6 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мусина Мөлдір Амангелдіқызы В002-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 2
7 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Елеусинова Айжан Исмагуловна В007-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау 2
8 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Серғазы Гүлнәзира Шалқарқызы В009-Математика мұғалімдерін даярлау 2
9 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Радолда Өмірұзақ В009-Математика мұғалімдерін даярлау 2
10 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Картаева Акерке Адилхановна В015-Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 2
11 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Балтакаева Каусар Ертайқызы В017-Орыс тілі мен  әдебиеті мұғалімдерін даярлау 2
12 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Маулиева Алия Серикпаевна В018-Шетел тілі мұғалімдерін даярлау 2
13 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Хайдарова Индира Бауыржанқызы В020-Арнайы педагогика мамандарын даярлау 2
14 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Белецкий Тамерлан Борисович В032-Философия және этика 2
15 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Сейтгалиева Зарина Берлесовна В050-Биологиялық және сабақтас ғылымдар 2
16 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мухамедия Айгерім Уахитқызы В052-Жер туралығылым 2
17 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Шайжан Мұхтар Азаматұлы В053-Химия 2
18 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мағазұлы Әділ В057-Ақпараттық технологиялар 2
19 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Башар Ақбаян Ақжарқынқызы В059-Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар 2
20 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Жолдасов Мирас Абайұлы В062-Электр техникасы және энергетика 2
21 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Арапбай Индира Нұрбекқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 2
22 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Оспанова Аружан Қартайқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 2
23 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Баграмова Нургуль Нуралыкызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 2
24 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Зарұқұл Айзат Нұржанқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 2
25 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мағжан Айым Бағдатқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 2
26 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мірәсіл Эльнара Ерланқызы В092-Тынығу 2
27 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Ерғали Айдана Мерекеқызы В003-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 1 (қысқартылған оқу мерзімі)
28 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Боранқұл Ақнұр Азаматқызы В003-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 1 (қысқартылған оқу мерзімі)
29 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Қанаят Гүлхан Қайратқызы В018-Шет тілі мұғалімдерін даярлау 1
30 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Касимова Аяна Жанболатовна В053-Химия 1
31 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Исаева Айдана Қаныбекқызы В053-Химия 1
32 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мұхамеджанова Айдана Мұратқызы В054-Физика 1
33 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Смаилова Аружан Шугаиповна В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1
34 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Қуандық Аружан Қуанышқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1
35 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Сүлейменова Ақниет Сағынтайқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1
36 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Смағұлова Арайлым Ерланқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1
37 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Төлеш Нұрайлым Кенжебекқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1
38 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Кәрімова Аружан Бақбергенқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрі м.а.

2021 жылғы «20» сәуірдегі

№ 172 бұйрығына 2-қосымша

 

2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгібілім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары иегерлерінің тізімі

 
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Мамандықтың, білім беру бағдарламалары тобының коды және атауы Курс
1 Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Карибаева Перизат Сериковна М014-Биология педагогтерін даярлау 2
2 Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Жолдаякова Айгерим Ерболкызы М021 Арнайы педагогика 2
3 Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Сариева Айнур Аязбаевна M072 Менеджмент және басқару 2
4 Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Орынбай Гулмира Талғатқызы M094 Ақпараттық технологиялар 2
172 бұйрық